ડાંગર માં ભૂખરા ચુસીયા નું સંક્રમણ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડાંગર માં ભૂખરા ચુસીયા નું સંક્રમણ !
ખેડૂત નું નામ: અંકિત કૌરવા. રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ. સલાહ : બ્યુપ્રોફેઝિન 25% એસસી @ 400 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
27
5
અન્ય લેખો