આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડાંગરના પાકમાં છેદક નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ગજેન્દ્ર હિરવાણી રાજ્ય - છત્તીસગઢ સલાહ - ક્લોરેન્ટ્રેનિલિપ્રોલ 00.40% ગ્રેન્યુઅલ @4 કિલો પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
156
13
અન્ય લેખો