ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
જૈવિક ખેતીFarming Ideas
ટ્રાઇકોડર્મા ઉપયોગ કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી !
ખેતી માં ટ્રાઇકોડર્મા નો ઉપયોગ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. તો આ ટ્રાઇકોડર્મા નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ? તેના કેવા ફાયદા પાક ને થાય છે ?કેટલા પ્રમાણ માં કરવો જોઈએ ?અને ક્યાં ક્યાં પાક માં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ? આ તમામ પ્રશ્નો ના સમાધાન મળશે આ એક વિડીયો માં અને તમે જો આ ટ્રાઇકોડર્મા ખેરીદવા માંગો છો તો હમણાં જ ulink://android.agrostar.in/productlist?sku_list=AGS-CP-573&pageName=
સંદર્ભ : Farming ideas. આપેલ જૈવિક ખેતી પધ્ધતિ ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
59
6
સંબંધિત લેખ