ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટેટી ની યોગ્ય વૃદ્ધિ માટે
ખેડૂત નામ - શ્રી ગણેશ જાધવ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 13:40:13 @3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક માધ્યમથી આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
181
6
સંબંધિત લેખ