ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટેટીમાં પાન કોરીયાનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. લોકેશ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય - કાર્ટેપ હાઇડ્રાક્લોરાઇડ @ 400 મિલિ/એકર નો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
162
1
સંબંધિત લેખ