ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટેટીના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી યોગેશ શેલકે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 13: 00: 45 @3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
94
7
સંબંધિત લેખ