આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટા માં ફળ છેદક ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: અમોલ રામચંદ્ર. રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર. સલાહ : ફ્લુબેન્ડિમાઇડ 39.35% sc @ 60 મિલી પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો. ખરીદવા માટે ક્લીક કરો. https://agrostar.app.link/fNXVLvElQ9
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
11
4
અન્ય લેખો