વીડીયોએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
ટામેટા માં આગતરો સુકારા નું નિયંત્રણ !
ખેડૂત મિત્રો, ટામેટા પાક માં આગતરા સુકારા ના કેવા લક્ષણો છે અને તેનું કેવી રીતે અસરકારક નિયંત્રણ કરી શકાય જાણીયે એગ્રોસ્ટાર એગ્રી ડોક્ટર પાસે થી.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
140
0
અન્ય લેખો