ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટા પાકમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નું નિયંત્રણ!
જો ટામેટા પાકમાં ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નું નુકશાન જોવા મળે છે તો આ વિડીયો અવશ્ય અંત સુધી જુઓ.
આ વિડીયો માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
120
5
સંબંધિત લેખ