આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાં નો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: નિખિલ જાધવ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 12:61:00 @ 5 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ ડ્રિપ ના માધ્ય્મ થી આપવું.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
8
3
અન્ય લેખો