જોરદાર, સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણનો પાક !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જોરદાર, સ્વસ્થ અને આકર્ષક રીંગણનો પાક !
ખેડૂત નું નામ: ગોહિલ ગણપતસિંહ. રાજ્ય: ગુજરાત. સલાહ : 00:52:34 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-370
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
18
8
અન્ય લેખો