આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જોરદાર ! ટામેટાની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: હિતેશભાઈ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 19:19:19 દ્રાવ્ય ખાતર @3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું અને આ દ્રાવ્ય ખાતર ખરીદવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-368
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
14
7
અન્ય લેખો