ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
જૈવિક ખેતીવસુધા ઓર્ગેનિક
જૈવિક જીવાત વ્યવસ્થાપન
1. મુખ્ય પાકની આસપાસ પિંજર પાક નું વાવેતર કરવું._x000D_ 2. પ્રત્યેક ૩ વર્ષે પ્લાઉ દ્વારા ઊંડી ખેડ કરવી. _x000D_ 3. ખેતરમાં સ્ટીકી ટ્રેપ લગાડવા._x000D_ સંદર્ભ: વસુધા ઓર્ગેનિક_x000D_ આ વિડીયો ને લાઈક કરી ને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો._x000D_
103
0
સંબંધિત લેખ