વીડીયોઓર્ગનિક ફાર્મર
જુઓ, મોટરસાયકલ નો અનોખો ટ્રોલી જુગાડ !
ખેડુત ભાઈઓ, આજના જુગાડમાં, આપણે વિવિધ કૃષિ પેદાશોને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડતી વખતે ખેડુતોએ બનાવેલ આ ઉત્તમ જુગાડ વિશે જોઈશું. તેથી મોડુ ન કરો, વિડિઓ જુઓ.
સંદર્ભ : ઓર્ગનિક ફાર્મર. આપેલ જુગાડ વિડીયો ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
79
5
અન્ય લેખો