ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જુઓ ભાઈ, રાયડા નો સ્વસ્થ અને આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: ચેન સિંહ પુંદિર રાજ્ય: ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : 13:40:13 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો. .
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
21
7
સંબંધિત લેખ