આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જુઓ ભાઈ, મરચાના પાકની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: સુખદેવ મકવાણા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 00:52:34 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 ખરીદવા માટે ટ્રોલી પર ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-370 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
20
15
અન્ય લેખો