ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સ્માર્ટ ખેતીAgriculture Farmer
જુઓ, ખાતર, જીપ્સમ કે કોઈ બીજ છાંટવાનું મશીન!
ખેડૂત ભાઈઓ, આજના કૃષિ જ્ઞાનમાં, આપણે કમ્પોસ્ટ ખાતર બિયારણ, જિપ્સમ વગેરે છાંટવાનું ઉડાડવાનું મશીન વિશે જાણીશું. તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો ઓછા સમયમાં વધુ લાભ જાણવા માટે ની વિગતવાર માહિતી જાણવા અંત સુધી વિડિઓ જુઓ.
સંદર્ભ : Agriculture Farmer. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડુ મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
73
14
સંબંધિત લેખ