આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જીરું પાકમાં જીવાણુજન્ય રોગનો પ્રભાવ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી જગદીશ ચૌધરી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 23% એસસી @200 ગ્રામ પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણી સાથે ભેળવી ને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
198
2
અન્ય લેખો