આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જીરું પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નામ - શ્રી તારારામ ચૌધરી રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ: ચીલેટેડ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
261
5
અન્ય લેખો