આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જીરુંના પાકમાં ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી ગૌતમભાઈ મકવાણા રાજ્ય: ગુજરાત
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
77
4
અન્ય લેખો