આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જીરુંના પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નામ: શ્રી ઓમ શર્મા રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: સલ્ફર 90% @3 કિલો પ્રતિ એકર છાણીયા ખાતર સાથે પૂંખીને આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
362
1
સંબંધિત લેખ