ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
જીરા માં મોલો નું અસરકારક નિયંત્રણ !
👉 ખેડૂત મિત્રો, હાલ જીરા માં મોલો નો ઉપદ્રવ સતત વધી રહ્યો છે તો આના નિયંત્રણ માટે શું કરવું જાણીયે આ વિડીયો માં. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
25
7
અન્ય લેખો