આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જીરાના પાકના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કરસન ભાઈ ગોજીયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો નો 15 ગ્રામ પ્રતિ 15 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
333
11
અન્ય લેખો