આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જામફળનો સ્વસ્થ અને સારો વિકાસ
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. ભીમ પ્રજાપતિ_x000D_ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સૂચનો - પ્રતિ પમ્પ 20 ગ્રામ સુક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
647
10
અન્ય લેખો