બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
જાણો, વહેલા વહેલા પાક ના બજારભાવ ....!
આજ APMC માં કેવી દેખાઈ રહી છે પાક ભાવ ની ઉતાર ચડાવ જાણીયે આજ ના આ વિડીયો માં..!
ભાવ સંદર્ભ : http://agmarknet.gov.in આ બજાર ભાવની માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
87
3
અન્ય લેખો