વીડીયોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જાણો ટ્રેકટર ની સંભાળ માટે ની સલાહ
* આ વિડીયો માં આપણે જાણીશું કે સામાન્ય રીતે આપણે ટ્રેક્ટર ની કેવી રીતે જાળવણી કરી શકીયે છીએ. * તો જુઓ આ વિડીયો અને તમે પણ તમારા ટ્રેક્ટર ની જાળવણી કરો
આ વિડીયો ને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
547
1
અન્ય લેખો