વીડીયોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જાણો ઉંદરોથી પાક ને બચાવવાના ઉપાય
• આ વિડીયો માં જાણીશું કે, પાકમાં નુકશાન કરતા ઉંદર ને કેવી રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય છે. • વિડીયો માં નિયંત્રણ માટે મહત્વની જાણકારી આપવામાં આવી છે. • આ પધ્ધતિ જાણવા માટે આ વિડીયો ને અંત સુધી અવશ્ય જુઓ.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આ મહત્વની જાણકારીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂતમિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
668
0
સંબંધિત લેખ