સ્માર્ટ ખેતીATMA GUJARAT
જાણી લો,કૃષિ સુધારણા અધિનિયમ !
ખેડૂત હવે થશે શશક્ત, એક દેશ એક માર્કેટ મુજબ હવે ખેડૂતો તેમના પાક ગમે ત્યાં વહેંચી શકે છે. આતો એક નાની વાત છે પૂર્ણ વિડીયો જોઈ તમે પણ જાણશો આ પૂર્ણ અધિનિયમન થી થનાર ફાયદા વિષે. તમે પણ મોબાઈલ થી વેપાર કરી શકો છો કેવી રીતે તમે પણ એક સ્માર્ટ ખેડૂત જાણીયે આ વિડીયો માં...!
સંદર્ભ : ATMA GUJARAT. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી વધુ ને વધુ શેર કરો.
47
7
અન્ય લેખો