વીડીયોડીડી કિસાન
જાણીયે, પાક માં ઝીંક તત્વ નું મહત્વ !
પાકમાં ઝીંક તત્વ ની કેમ જરૂર છે? પાકમાં તેનું શું મહત્વ છે? પાકમાં ઝીંક તત્વ નો કેટલો જથ્થો આપવો જોઈએ. તમામ માહિતી જાણવા માટે વિડિઓ ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ લ ડીડી કિસાન. આપેલ ઉપયોગી માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને જાણ કરવાં નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અવશ્ય શેર કરો.
57
10
અન્ય લેખો