સ્માર્ટ ખેતીઇન્ડિયન ફાર્મર
જમીન ની અંદર પાણી જોવાની રીત !
આજ ના વીડિયોમાં ખેડુત ભાઈઓ, આપણે બોરવેલ કરાવતાં પહેલા જમીનની નીચે પાણી જોવાની રીત વિશે શીખીશું. તેની વિસ્તૃત માહિતી જાણવા માટે, કૃપા કરીને અંત સુધી વિડિઓ જુઓ. સંદર્ભ : ઇન્ડિયન ફાર્મર, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
53
13
અન્ય લેખો