છેલ્લી તારીક ૩૧ ઓકટોબર
સમાચારએગ્રોસ્ટાર
છેલ્લી તારીક ૩૧ ઓકટોબર
👉પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ દરેક વિદ્યાર્થીને અનુદાન આપવામાં આવે છે. પીએમ ગ્રાન્ટ પ્લાન ૨૦૨૨ એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે જેઓ પરીક્ષામાં સારા નંબર હોવા છતાં તેમની પાસે પૈસા નથી,આ યોજના તેમને અભ્યાસ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આપવામાં આવી છે. 👉પ્રધાન મંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના ઓનલાઈન અરજી માળખું : ૧૨મુ પાસ અપ અને કોમર્સ માટે PMSS ગ્રાન્ટ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (અપેક્ષિત) છે અને ૧૨મુ પાસ ભૂતપૂર્વ સૈનિક ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૨ (અપેક્ષિત) છે. 👉આના દ્વારા દરેક વિદ્યાર્થી કોઈપણ મુશ્કેલી વિના ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. તેમની આર્થિક સ્થિતિ વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે આવતી નથી, ઘરની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી, જેના કારણે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની ભણતર અટકી જાય છે. 👉અરજી કરો, લાયકાત ધરાવતા, સ્નાતક, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ધરાવતા દરેક વિદ્યાર્થીને અનુદાન આપવામાં આવે છે. જો તમે ST, ST, OBC કેટેગરીમાં આવો છો તો તમે PM ગ્રાન્ટ સ્કીમ ૨૦૨૨ હેઠળ તમારી તપાસ અસરકારક રીતે કરી શકો છો અને તમે તેને સારી શાળામાંથી કરી શકો છો. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
11
6
અન્ય લેખો