ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાત ના કારણે રીંગણ ની વૃદ્ધિ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મલ્લેશેમ_x000D_ રાજ્ય - તેલંગણા_x000D_ ટીપ્સ - પ્રતિ પમ્પ ફ્લોનિકામાઇડ 50% WG @ 8 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
354
0
સંબંધિત લેખ