આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના કારણે કાકડી પાકમાં મંદ વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મધુ રેડ્ડી રાજ્ય: તમિળનાડુ ઉપાય : થાયોમેથોક્ઝામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ કરવો, 2 દિવસ પછી પ્રતિ એકર @3 કિલો 19:19:19 ટપક દ્વારા ખાતર આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
351
4
અન્ય લેખો