આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસિયા જીવાંતના કારણે કાકડીના વિકાસ પર થતી અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સંતોશ મોરે_x005F_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x005F_x000D_ સૂચન - ફ્લોનિકામાઇડ 50% ડબ્લ્યુજી @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
275
0
અન્ય લેખો