ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
બાગાયતએગ્રીકલ્ચર ગુરુજી
ચાલો જાણીએ શેરડીનો વિકાસ કેવી રીતે વધારવો!
સૌ પ્રથમ ખેડૂત ભાઈઓએ પોતાના પાકને નિંદામણમુક્ત રાખવો. શેરડીના પાકમાં સિંચાઈનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવું. નીંદણ પછી, 12:32:16 @ 50 કિલો, 25 કિલો યુરિયા, 4 કિલો બાયોવીટા દાણાદાર અને 3 કિલો સલ્ફર સારી રીતે મિક્ષ કરીને એક એકર માં જમીનમાં આપવું. શેરડીના વિકાસ માટે આ વિડિયો અવશ્ય જુઓ.
સંદર્ભ: એગ્રીકલ્ચર ગુરુજી આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
107
6
સંબંધિત લેખ