ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
મંડી અપડેટઍગ્રીવૉચ
ચણા માટે બજારમાંથી નવા અપડેટ્સ
તહેવારોમાં માંગ અને ખેડૂતો વર્તમાન સ્તરે તેમની પેદાશ વેચવા તૈયાર ન હોવાના લીધે ચણાના રોકડ બજારનો ભાવ સ્થિર રહેશે.
મુંબઈમાં આયાત કરેલા ચણાનો ભાવ રૂ. 5900/6000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ચાલે છે. $790/95 નો ફોરવર્ડ કોટ ચણાના ભાવ સારા રહશે તેવા સંકેત આપે છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનના ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે સારા ભાવ મેળવવાં માટે તેમની પાસેનો માલ રાખી મુકવો. ચણાની મ
146
1
સંબંધિત લેખ