આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચણા નો સારો પાક મેળવવા માટે સૂક્ષ્મ પોષકતત્વોની જરૂરિયાત
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ગજાનન_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ ટિપ્સ - પ્રતિ પમ્પ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
626
1
અન્ય લેખો