આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચણાના પાકમાં સુકારાનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી હેમરાજ ડાંગી રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : પ્રતિ પંપ પાયરોક્લોસ્ટ્રોબિન 5% + મેટિરામ 55% ડબ્લ્યુજી @ 35 ગ્રામ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
233
2
અન્ય લેખો