આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચણાના પાકમાં યોગ્ય ફૂલ અને ફળ ની વૃદ્ધિ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી સૈદુલ ખાન રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ: ઝીબ્રાલીક એસિડ 40% @ 1 ગ્રામ 100 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
394
3
અન્ય લેખો