ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંમાં તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ માટે ભલામણ કરેલ ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રૂપલાલ જાટ_x000D_ રાજ્ય - રાજસ્થાન_x000D_ ટિપ્સ - પ્રતિ પમ્પ 19:19:19 @ 100 ગ્રામ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
1019
0
સંબંધિત લેખ