આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ઘઉંમાં ઉંદરનું નિયંત્રણ
ઘઉંમાં ઉંદરનું નિયંત્રણ: અનાજના ૯૫ ગ્રામ ભરડામાં ૨ ગ્રામ ઝિંક ફોસ્ફાઇડ અને ૨ ગ્રામ ખાધ્ય તેલ ઉમેરી, બરાબર મિશ્ર કરી જીવતા દરમાં મૂકવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
2086
3
સંબંધિત લેખ