આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંની ખેતી માટેનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. મોહમ્મદ શમિમ બરી ખાન રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ સૂચન - 19:19:19 @ 100 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
736
0
અન્ય લેખો