ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંની ઉંબીમાં આવી ઇયળ દેખાય તો દવાનો છંટકાવ કરતા નહિં !
👉 આ ઇયળ સીરફીડ ફ્લાયની છે જે નુકસાનકારક નથી. 👉 આ ઇયળ ઘઉંમાં આવતી મોલો-મશીનું ભક્ષણ કરતી હોય છે. આ એક મિત્ર કિટક છે. 👉 જો ઘઉંમાં મોલોનો ઉપદ્રવ થોડો-ઘણો હશે તો ચોક્ક્સ આવી ઇયળો પણ જોવા મળશે. 👉જે ખેડૂતોએ ઘઉં વાવણી થોડી મોડી કરી હશે અને તેમના ખેતરમા પાકમાં ઉંબી આવી ગઇ હશે જેમાં મોલોનો ઉપદ્રવ પણ જોવા મળશે અને સાથે સાથે આવી ફાયદાકારક ઇયળ પણ જોવા મળશે. 👉 આના માટે કોઇ દવાનો છંટકાવ કરવો હિતાવહ નથી. 👉 આ નાની પણ મોટી વાત કેવી લાગી નીચે કોમેન્ટ કરીને તમારું મંતવ્ય જરૂર જણાવશો ! આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
7
3
સંબંધિત લેખ