આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના પાકમાં સારી વૃદ્ધિ વિકાસ માટે
ખેડૂત નામ - શ્રી મનોજકુમાર રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ : 24:24:00 @ 50 કિલો પ્રતિ એકરમાં આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
557
9
સંબંધિત લેખ