ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ઘઉંના પાકના સારા ઉત્પાદન માટે જરૂરી પોષક તત્વોનુ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનુ નામ:શ્રી રાધેશ્યામ તિવારિ_x000D_ રાજ્ય : ઉત્તરપ્રદેશ_x000D_ સૂચન : 19:19:19@100ગ્રામ પ્રતિ પમ્પ છંટકાવ કરવો.
1348
1
સંબંધિત લેખ