સફળતાની વાર્તાએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગોલ્ડ સર્વિસ' થી ખેડૂત મેળવી રહ્યા છે સફળતા !
રમેશ ભાઈ સોલંકી જેમને એગ્રોસ્ટાર માંથી કપાસ ના પાક માટે એગ્રોસ્ટાર ની 'ગોલ્ડ સર્વિસ' લીધી અને એગ્રોસ્ટાર ના એગ્રી એક્સપર્ટ દ્વારા સમયાંતરે પાક ની વૈજ્ઞાનિક સચોટ માહિતી મેળવીને કપાસ માં ખુબ સારું રિજલ્ટ મેળવ્યું. તમે પણ તમારા પાક માટે ગોલ્ડ સર્વિસ થકી વૈજ્ઞાનિક માહિતી મેળવી વધુ ઉત્પાદન મેળવો. 'ગોલ્ડ સર્વીસ' બુક કરાવવા માટે આજે જ એગ્રોસ્ટાર માં સંપર્ક કરો.
આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
13
3
અન્ય લેખો