ગુજરાત ની મહત્વની APMC ના બજારભાવ !
બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
ગુજરાત ની મહત્વની APMC ના બજારભાવ !
નોંધ : આપેલ બજારભાવ કિંમત રૂ. પ્રતિ ક્વિન્ટલ માં છે. પાક APMC નીચો ભાવ ⬇️ ઊંચો ભાવ ⬆️ ડાંગર દહેગામ 1345 1675 કલોલ 1300 1650 માંડવી 1450 1570 કપાસ અમરેલી 3525 5445 ચોટીલા 4750 5200 ભાણવડ 4500 5250 બગસરા 4000 5440 મગફળી ધાનેરા 4350 5325 હળવદ 4000 4860 ધ્રોલ 4100 5000 ધોરાજી 4130 4880 ધનસુરા 3625 4000 જૂનાગઢ 3000 4910 તલ ધાનેરા 7500 10000 ધ્રોલ 6850 8920 ધોરાજી 7480 9255 ધનસુરા 7250 8125 ભીંડા કપડવંજ 3500 4000 પાદરા 3500 4000 મોરબી 1000 2000 માણસા 4000 4000 માંડવી 2605 4150 સંદર્ભ : http://agmarknet.gov.in આપેલ બજારભાવ ને લાઈક કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરી બજારભાવ વિષે માહિતીગાર કરો.
47
6
અન્ય લેખો