ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
ગરમી માં પશુ ખોરાક ની તકેદારી
હાલ ગરમીની મોસમમાં પશુ ને ઠંડા સમયે સવાર સાંજ નીરણ કરવું. બપોરના અત્યંત ગરમીના સમયે નીરણ આપવું નહીં.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
152
4
સંબંધિત લેખ