આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
ગરમી માં પશુ ખોરાક ની તકેદારી
હાલ ગરમીની મોસમમાં પશુ ને ઠંડા સમયે સવાર સાંજ નીરણ કરવું. બપોરના અત્યંત ગરમીના સમયે નીરણ આપવું નહીં.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
153
4
અન્ય લેખો