આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
ગરમી ની મોસમ માં પશુ સંભાળ
પશુ ને સીધા આવતા ગરમ પવન થી બચાવવું અને પશુ ને ૪-૫ વાર પશુ ને નવડાવવું. પશુ ને ઠંડા તાપમાને એટલે કે સવાર સાંજ નીરણ કરવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
94
2
અન્ય લેખો